श्री मद गुरुभ्यो नमः

श्री मद गुरुभ्यो नमः

Friday, September 10, 2010

संस्कृत-पाठः 2

नमो नमः
अद्य वयं आगामी पाठे अभ्यासं करिष्यामः ॥ एकः अत्र विचारः अपि अस्ति यत् वयं चिन्तयामः संस्कृतं कठिनम् अस्ति ॥ मम निवेदनम् अस्ति नास्ति कापि एतादृशी सरला भाषा ॥ विश्वे अस्यां भाषायां एव प्रचुर ,सम्यक, शिष्ट-प्रयोगयुत सर्वं मिलति ॥ अतः वदन्तु संस्कृतं॥
मम नाम भूपेन्द्रः 
पाठ्य- विन्दवः -             { अहं , भवान् , भवती }
अहं शिक्षकः 
भवान् कः ? { आप कौन ? पुरुष के लिए }
भवती का ? { आप कौन ? स्त्री के लिए } 
                                                              अभ्यासः 
मम पञ्च मित्राणि 


                                                                      

भवान् कः ?                                                       अहं चिकित्सकः                             
भवान् कः ?                                                            अहं व्यापारी ॥
भवान् कः ?                                                   अहं अभियन्ता 
भवती का ?                                                            अहं लेखिका 
                                                                       
भवती का ?                                                               अहं रक्षिका 
 अधुना मम प्रश्नः                                 भवान् कः ? भवती का ?
क्रमशः ..........................
                                       शुभम अस्तु